-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۲۶, جمعه

گزارشنامه افغانستان فقط یک دشمن دارد: «اقلیت خائن»

شماری از کاربران در شبکه اجتماعی عادت کرده اند که در رابطه به گزارش های غیر رسمی مندرج درین صفحه، بر بال های پیش داوری، بد و رد گویی و اوباش نگری فراز می آیند. دلیلش این است که من خلاف معمول در حرکت هستم. کل اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور، درمسیر درست پیش نمی رود. برخی اسناد می خواهند. ساده لوحی است. اسناد و مدارک و منابع اخذ خبر را چرا در اختیار عوام مبتلا به روزمره گی سطحی قرار بدهم؟ 
در آن صورت، چی می ماند؟ نقطه های مورد هدف من، مشخص است. من دشمن آشتی ناپذیر «اقلیت خائن» هستم و درین هشت سال، اعتبار ساخته گی آنان را درهم ریخته ام. گزارشنامه افغانستان کابوس «اقلیت خائن» و اقلیت مرتبط به آن خائنان است.
من به پرخاشگری های کوچه بازاری و بی ارزش جواب نمی دهم. هرگاه نیازی پیش آید بر نظریه هایی تمرکز خواهم کرد که نگارنده گانش حایز اعتبار و منزلت و نکات مطرح شده از سوی آنان لایه ای از لایه های نا گفتۀ مسایل سیاسی وتاریخی افغانستان را باز کند.