-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۳۰, سه‌شنبه

گزارشی از نام خبرگزاری رویترز در شبکه اجتماعی شناور شده که گویا دکترغنی برندۀ انتخابات شده است. گزارش یاد شده، ساخته گی و بی بنیاد است.