-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۴, یکشنبه

مثلی که دکترغنی در آخر خط قرار دارد


اشاره: رهبران تنظیم ها ( به غیراز سیاف) بخشی از پروژه طالبان- خلیلزاد اند. خونتای ارگ قربانی دام هایی شد که برای دیگران پهن می کرد. غنی، چیغش و لجاجت را با سیاست به اشتباه گرفت.

وزارت خارجه:
از کوشش های پاکستان در راستای آوردن صلح به افغانستان حمایت می کنیم.

ریاست جمهوری:
نظر وزارت خارجه نظر شخصی خود شان است، دولت افغانستان دادن پروتوکول دیپلوماتیک و استقبال رسمی از طالبان در پاکستان را محکوم کرده و خواستار عدم تکرار همچو حرکات زننده است