-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۲۴, چهارشنبه

آخرین آماده گی ها برای اعلام رسمی پیروزی دکترغنیدولت به دوفرمانده شمالی گفته است از افغانستان خارج شوند.منبع مؤثق به گزارشنامه افغانستان اطلاع داد که در هفته گذشته نمایندگان تیم دولت ساز هریک حاجی الماس زاهد و امرالله صالح چندین بار به خانه قوماندان امان الله گذر و قوماندان جان احمد رفته تا حمایت آنان را برای کنترل اوضاع پس از اعلام نتایج انتخابات به دست آوردند.
در جریان چند دور دید و بازدید، به قوماندان های مزبور گفته شده که یا از تیم دولت ساز حمایت کنند و یا اگر حمایت نمی کنند حد اقل تا روشن شدن سرنوشت انتخابات به بیرون از افغانستان سفر کنند.
این تحکم وهشدار نشان می دهد که تیم حاکم عنقریب دکترغنی را به حیث برندۀ انتخابات اعلام کرده و پیشاپیش تدارکات لازم فراهم آمده است. 
گزارش می افزاید که پیشنهاد تیم دولت ساز به فرمانده امان گذر و جان احمد پرداخت پنج میلیون دالر نقد است و همچنان در دولت آینده مطابق به خواست شان چوکی دولتی داده خواهد شد.
حاجی الماس و امرالله صالح به عنوان مسوولان صاحب صلاحیت گفته اند که حاضرند به گونه رسمی از آدرس تیم دولت ساز برای تحقق وعده های شان ضمانت بدهند.
گرچه امان الله گذر پس از آخرین دیدار به ترکیه رفته است اما چگونگی تن دادن وی به این معامله تا هنوز معلوم نیست.