-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۵, یکشنبه

گند و رسوایی غضنفربابا هم برآمد

آصف آشنا
هرکی با غنی است، با تقلب و درغلی است. اگر چنین گپی را قبول ندارید، گزارش طلوع‌نیوز را تماشا کنید. کم نیست. قصه از 52میلیون دالر بدهکاری شرکت‌های خانواده‌ی غضنفر به وزارت مالیه است. همین غضنفر که اکثریت مردم افغانستان در روز ثبت‌نام نامزدان ریاست‌جمهوری اسم و چهره‌ای مبارکش را از طریق تلویزیون دیدند. اما پیش از آن، اکثریت مردم افغانستان با اسم و رسم این آقا، آشنایی نداشتند.
اشرف‌غنی با شعار دروغین "حساب می‌دهیم و حساب می‌گیریم" کمپاین انتخاباتی انجام داد. ولی حالا بیاید در خصوص این پرونده و بازی‌های سیاه پشت پرده این رسوایی به مردم حساب بدهند.