-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۹, سه‌شنبه

چرا امرالله صالح از ادعای پیروزی ۷۰ درصدی عقب نشینی کرد؟

قطب استبداد، عادت به سرتمبه گی مستمر به قیمت فنا شدن دست آورد های نوین اجتماعی و سیاسی دارد؛ با همه چیز ستیزه دارد.

امرالله صالح در گفت و گو با صدای امریکا در روز اول انتخابات گفته بود که تیم دولت ساز « پیروز» شده است. اما روز گذشته در واکنش به اعلام پیروزی دکترعبدالله اظهار داشت که سخنان عبدالله قضاوت « خیابانی» است.
وی تلویحاْ به آدرس دکترعبدالله و دوازده کاندیدای دیگر ریاست جمهوری پیام تهدید ارسال کرد که هرگاه مانع استمرار تیم حاکم شوند، جای شان در پولیگون و مرده خانه طب عدلی خواهد بود. این هشدار مشابه به دستورات جنون آمیز نادرخان و هاشم خان و  حفیظ الله امین است که در شرایط حاضر فقط می توان به آن پوزخند زد.

با این انگیزه و بینش خیال دارند که مردم آن را ها را بگذارند که به شیوه خود شان « دولت سازی» کنند.

 به این ترتیب اگر موجی از ایستاده گی علیه خودکامه گری آغاز شود، بی گمان این دسته تلاش خواهد کرد که اردو و نیروهای امنیتی را وسیلۀ سرکوب مردم قرار دهد؛ که خوشبختانه صلاحیت سرکوب مردم از دست آن ها در رفته است.

صالح درین باره توضیح مقنع به افکار عمومی نداد که چرا دیروز در مقابل رسانه ها گفته بود که تیم دولت ساز با هفتاد فیصد رای برنده شده است؟
 صالح از ادعای قبلی خود عقب نشینی کرد و گفت که آن  مصاحبه صرفا "گمانه کمپاینی‌" بر اساس معلومات پراکنده درون تیمی بوده است.
 عقب گرد صالح بعد از آن صورت گرفت که صدها ویدیوی تقلب های انتخاباتی به نفع تیم دولت از طریق رسانه های اجتماعی انتشار یافت و جامعه جهانی خواستار سلامت نتایج انتخابات شد.

 افزون برین، با توجه به سکوت مقامات امریکایی و قطع تماس ها با کابل در تیم حاکم زلزله افتاده است. درنظر است دور دوم مذاکره با طالبان آغاز شود و گروه حاکم یگانه مانع و رادع در پروسه مذاکرات به شمار می رود.

  اکنون کلیدی ترین سوال این است که آیا دکترعبدالله برای ثبیت حق سیاسی مردم و نجات ثمرۀ مبارزه مردم برای مشارکت و عدالت از دستبرد اردوگاه قراردادی، چه گونه به تاریخ جواب می دهد؟

 پاسخی که در سال 2014 داد، دموکراسی و اصول مردم سالاری را چنان زخمی زد که سالیان درازی جبیره نخواهد شد. ریشه تیم غنی در میان مردم سست است؛ اما از اثر عقب کشی های عبدالله به حدی جسور گردیده است که قطعه ملیشه درست کرده و شعار جنگانیدن خانه به خانه را تحقق می بخشید که به هدف نرسید. او بدین وسیله می خواست پای خود را محکم کند.
 قطب استبداد عادتش بر تمرکز و سر تمبه گی است. چیزی که ظرف روز های آینده روشن شود این است که جامعه جهانی در همیاری و تفاهم با کشورهای همسایه روی چه میکانیزم سیاسی در افغانستان به اجماع خواهند رسید.