-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۵, یکشنبه

مقام ارگ: خلیلزاد به اشرف غنی گزارش داد

به حواله خبرگزاری رویترز بخش هند، دکترخلیلزاد مذاکره کننده امریکا در مورد صلح افغانستان به روز یکشنبه با اشرف غنی و دیگر مقامات دیدار کرده است. رویترز اما به نقل از یک مقام در دفتر اشرف غنی چنین می نویسید:
هدف از دیدار خلیلزاد با رئیس جمهور افغانستان واضح است. وی در رابطه به دیدار ها و ملاقات های اخیرش با شماری از کشور ها به رئیس جمهور گزارش تقدیم می کند.