-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۳۰, سه‌شنبه

تیم همگرایی! شما برنده اید؛ اما شکستِ تان فقط یک دلیل دارد


این تیم، بدنه ای نیرومند و پویا دارد؛ اما تنِ بی سر در مسابقه نقش زمین می شود. 


اشرف غنی چطور جرئت کرد به وسیله  قطعه خاص پلیس به محتوای «دیجیتال سنتر» - بایگانی کمیسیون انتخابات-  چپق بزند؟

درین کشاکش سرشار از خدعه اگر از جبین تیم دولت ساز بارقۀ یگانه نبوغی ساطع باشد، همانا کشف همین بی سری تیم مقابل است. ورنه، تا بدان حد بر بامِ گستاخی ضد ملی بر نمی جهید و برای دستبرد مسلحانۀ شبانگاهی بر صندوق اعتماد ملی درکمیسیون انتخابات عزم خود جزم نمی کرد.

 اعضای محترم تیم همگرایی، لطفاً هوش و فراست خود را چند لحظه قاضی بسازید.

تردیدی نیست که مجمع شما از منظر ترکیب، یک موزائیک مناسب و ظریف است و یگانه تشکیلاتی است که هرگاه از خط مأموریت ملی و تاریخی خویش انحراف نورزد؛ چنگال مزدوران شرکت های لبنانی و مافیای حریص خاندانی و مفرزه های «اقلیت خائن» بر گلوی افغانستان را سست می کند.

یک مثالی به شما می آورم: شما نه برای من و دیگران، بل برای خودتان از آن یک پاسخی استخراج کنید:
دو فایتر در صحنه با هم مسابقه می دهند. یکی سری کوچک بر تنه دارد، دیگری هرچند که هیولا قامت است، سر روی گردن ندارد. شما بگوئید کدامیک از آن ها برنده میدان می شود؟

یک پرانتزی هم باز می کنم: شما را به بازخوانی نتیجه انتخابات سال 2009 و 2014 دعوت می کنم. دردِ مشترک شما را پایانی نیست.
سوگند به خدا،  یکی از شما ها که از خوانش این کوتاهه اذیت می شوید، هرگاه خود در رأس تیم همگرایی قرار گیرد، تاریخ نجات پیدا می کند. البته مصلحت نیست در ورای آنچنانی تاریخچه این بی سری سفر کنید...این که تشر بزنید که دروغ می بافی و خیال پردازی می کنی وقس علیهذ...آسان ترین کار است.