-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۳۰, سه‌شنبه

ابقای ارگ درقدرت آغاز یک فاجعه جدید است

جاوید کوهستانیدر حالی که عضویت هیچ تیم انتخاباتی را ندارم و همواره صلح را اولویت امروز و فردای کشور میدانم، باورم این است که نفرت گسترده مردم از وضع جاری و عدم اشتراک در انتخابات در حقیقت نه گفتن به نظام و حکام موجود است که عامل وضع جاری اند، انتخابات هیچ برنده ندارد مگر یک دولت با پایه های وسیع تشکیل شود که بتواند رضایت حداقل مردم را به دست آورد واز لایه های مختلف اجتماعی نماینده گی کند.

بناءً هر برنده انتخابات راهی جز مشارکت گسترده و اصلاحات اساسی ندارد تا مشروعیت از طریق نمایندگی کتله های اجتماعی و سیاسی تامین گردد و از طریق گفتگو با طالبان به بحران طولانی در کشور پایان داده شود.

روان شناسی سیاسی جامعه نشان میدهد که اشرف غنی و تیمش در افکار عمومی و جهانی بیشتر منزوی گردیده اند. پیروزی تیم ارگ آغاز فاجعه جدید و فصل تشدید تقابل در سطوح مختلف سیاسی، اجتماعی ، منطقوی و حتی طالبان و قطع امید رسیدن به صلح خواهد شد ، اما نمیدانم ظرفیت مدیریت چنین بحرانی بدون مشارکت گسترده و ایجاد حلقه رهبری همه شمول در تیم داکتر عبدالله وجود دارد ، موج نارضایتی گسترده امروز مردم از ضعف های مدیریتی سپیدار و تند روی های لجام گسیخته ارگ شکل گرفته است، آیا میان این دو ضریبی که توازن و تعادل بیاورد وجود دارد و چگونه باید به میدان آورده شود .