-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۴, یکشنبه

آماده گی استاد عطا برای برگزاری انتخابات دور دوم

طبق اطلاع به دست آمده، ارگ تلاش دارد تا پروسه رأش شماری انتخابات را طوری طراحی کند تا زمینه برای برگزاری دور دوم انتخابات فراهم شود. 

اگر کار به راه اندازی دور دوم برسد، استاد عطا حاضر شده است تا تمام فرماندهان شمال را برمحور حمایت از اشرف غنی بسیج و فعال بسازد. همچنان ارگ تلاش هایش را برای کشانیدن استاد محقق بر اردوگاه ارگ تشدید کرده است. در خبرآمده است که هرگاه اشرف غنی در دور دوم هم به پیروزی نرسید، آنگاه بلافاصله ابتکار پروسه صلح با طالبان را در دست خود بگیرد و نگذارد که دکترعبدالله پایش به ارگ برسد. 
درین پلان حامد کرزی، حنیف اتمر، بسم الله خان واسماعیل خان با ارگ در تفاهم قرار دارند.