-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۲۵, پنجشنبه

نامه به دکترعبدالله - صلاح الدین در ایستگاه آخر


نامۀ ارسالی به گزارشنامه افغانستان
شکاف بزرگ در شورای شمالی بزرگ؛ اردوگاه جوان دربرابر محافظه کاران
در مقایسه با  ۱۸ سال اخیر، جبهه سیاسی در افغانستان شکل و شمایل جدی تر به خود گرفته  و نامزدهای مربوط به جمعیت اسلامی از طرف اکثریت حوزه مقاومت حمایت شده است؛ ولی بدبختانه مهره های معامله گر از نام قوم تاجیک بیشتر از سران جمیعت اسلامی بوده اند.

در دور گذشته به هر دلیل که داکتر عبدالله از ریاست جمهوری منصرف شد و به ریاست اجراییه قناعت کرد؛ در این دور وضعیت طور دیگر است.

با کوتاه آمدن و یا معاملۀ آرای اکثریت مردم و پذیرفتن ریاست جمهوری غنی،  نه مجاهدین نابود می شود و نه قدرت های تباری سراسر افغانستان که  در مجمع تیم سیاسی عبدالل گرد آمده اند؛ بلکه فاتحه حیات سیاسی داکتر عبدالله به عنوان کاندیدای جمعیت اسلامی و صلاح الدین ربانی به حیث رهبر این حزب خوانده می شود و باید جمعیت اسلامی را رسماً ملغی اعلان کنند و جزایر متعدد جمعیت اسلامی که هم اکنون هم وجود دارد با نام های جدید و اساسنامه های امروزی تر وارد عرصه شوند.

این بار  رای داکتر عبدالله حدوداً ۶۰٪ است و شخصیت های موثر سیاسی از هر گوشه افغانستان نیز همرایش جمع شده که این کثرت حمایت بی نظیر است؛ هم بانک های رای قومی حضور پررنگ دارند و هم چهره های آکادمیک و مورد تایید کشورهای مهم جهان درآن شامل اند.

حتی پس از اخطار غنی به قومندان امان الله گذر و جان احمد حقجو  که باید از تیم غنی حمایت کنند و یا کشور را ترک کنند، امان الله گذر که در تاجیکستان بود، به طور عاجل خودش را به کوهدامن رساند و جان احمد حقجو نیز در پروان مستقر شد.
به همین ترتیب گروپ جنگی ولی خاموش شمالی به سرکرده گی ملاتاج محمد و صوفی شریف که یک جمع کثیری از فرماندهان اصولگرای شمالی در اطراف شان بسیج اند؛ نیز آماده گی شان را برای دفاع از آرای مردم اعلان نمودند و به داکتر عبدالله هشدار دادند تا به هیچ عنوان  عقب نشینی صورت نگیرد.
نماینده گان سایر تکت های موثر انتخاباتی نیز به داکتر عبدالله خط سرخ ترسیم کردند که مبادا عبدالله در مقابل زیاده خواهی و تقلب غنی عقب نشینی کند.
به داکتر غنی فقط داوود زی و امرالله خان، قانونی و عطا محمد نور و چند تن از قومندان های پروان اطمینان داده که با وی ایستاد می شوند؛ در حالی که نیروی فعال شمالی که بیشتر جوانان استند با ایستاده گی علنی شان در مقابل شورای شمالی بزرگ  اقدام به اعلان موجودیت شورای جوانان شمالی و شورای نخبه گان شمالی را نموده اند.
این دو شورای شمالی  به طور مطلق از داکتر عبدالله در کنار قومندان های نامدار چون امان الله گذر،  ملاتاج محمد، جان احمد حقجو، صوفی شریف مجاهد، نجیب آقا فهیم، جنرال وکیل اکبری و ده ها فرمانده دیگر شمالی حمایت میکنند.