-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۹, سه‌شنبه

لنده غری مسلمیار به آماردهی حمدالله محب در امریکا رابطه دارد


تیم مغالطه کار ارگ غیر از خشم و تهدید هیچ وسیله ای دیگری در دست ندارد. مسلمیارعضو شبکه داعش، از سرحلقه های لنده غرهای وابسته به زور سالاری ارگ است. وی فریاد کشید که آرای غیر  «بی‌بایومتریک» را سر پدر کمیسیون (به زور) هم حساب میکنیم. حالا شکی باقی نمانده که تیم حاکم میدان را باخته و درسطح داخلی و منطقه ای هم متحدی ندارد. 
رحمت الله نبیل با صراحت نسبت به گفتار غیرقانونی مسلم یار واکنش نشان داد و گفت: شک دارم که مسلمیار تذکره افغانی داشته باشد.

ریشه لنده غری مسلمیار در نکته اساسی سخنرانی حمدالله محب در سازمان ملل است. او مدعی شد که سه میلیون تن در انتخابات رأی داده‌اند. دفعتاً بیش از یک میلیون رأی خیالی را شامل کرده اند. یعنی، هرگاه میزان مشارکت مردم نزدیک به دو میلیون باشد، قطعاً بیش از یک میلیون برگه تقلبی از سوی گروه حاکم در صندوق ها ریخته شده که از سوی ناظران کاندیدا های رقیب ردگیری شده است.
فردی که در مسند نهاد قانون گذاری نشسته، غدر و قانون شکنی را به زور بالای پدر مردم می قبولاند؛ پس به تیم حاکم چه مشروعیت و آبرویی باقی مانده؟ میدان را باخته اند؛ حالا حریف را از دست نمی دهند. در یک جامعه مردم سالار در برابر  قانون پدر مسلمیار هم ملزم است که زانو بزند.