-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۲۸, یکشنبه

رئیس جمهور پخپل سر، مردم را ذله ساخته است

نویسنده : عزیز آرینفر

بزرگترین چالشی که در هژده سال گذشته کشور با آن روبه رو بوده است و زیان های جبران ناپذیری به کشور رسانده و آن را تا لبه پرتگاه نابودی کشانده، این بوده است که کل قدرت، صلاحیت ها و اختیارات در دست یک نفر بوده - یک رییس جمهور دست نشانده بیگانگان که با هزاران نیرنگ بر کشور تحمیل شده و در نتیجه 150 میلیارد دالر کمک بین المللی به تاراج رفته و حیف و میل شده است و رییس جمهور در برابر هیچ مرجعی پاسخگو و مسوول نبوده و همه تصامیم در پشت پرده های تاریک و درهای بسته و در بسا از موارد خلاف مصالح و منافع ملی برای تامین منافع آزمندانه شخصی وی و بادارانش گرفته شده و می شود.
نبود شفافیت در کشورداری و کنار گذاشتن مردم از تصمیمگیری های سرنوشت ساز و عدم تمکین به مردمسالاری و تاکید بر خودرایی و پخپل سری و اقتدارگرایی لگام گسیخته، بزرگترین نارسایی و نابه همجاری نظام کنونی است.