-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۵, دوشنبه

هند از مقاومت کابل علیه طالبان خرسند است


از روزنامه لافیربلوگ

هند در سال 2018 درخواست ترمپ مبنی بر اعزام سربازان پیاده به افغانستان را رد کرد. دکترغنی در سال 2018 قبل از  شروع گفت وگو ها با طالبان بیشتر به هند اعتماد کرد تا پاکستان. با این کار هند با وجود کاهش کنترول دولت کابل بر بخش های بزرگ کشور، از دولت کابل حمایت کرد. درجریان تلاش های صلح و مذاکره، موضع دکترغنی بیشتر به هند نزدیک شده است. 
دکترغنی بدون تردید توان سیاسی خود را از دست داده و از درون دولت با مخالفت هایی رو به رو است و قادر به سرکوب طالبان نشده است. با این وجود، تغییر موضع وی در برابر پاکستان و گرایش به هندوستان محور اصلی سیاست وی به شمار می رود. رویکرد حکومت کابل در رابطه به شرایط مذاکره با طالبان، درمیان مقامات هندی این اعتماد را به وجود آورده است که دولت کابل بعید است به طالبان تسلیم شود.