-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۲۶, جمعه

عبدالله از صد رگش، یک رگش هم برای ریاست جمهوری تمی تپد

انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان و حضور مردم در صف رأی دهی، در نتیجۀ کار هیچ تأثیری ندارد. درگذشته هم چنین بود؛ حالا نیز وضع بر همان منوال است. در هجده سال اخیر، نهاد حکومتی درکابل، براثر فیصله و جورآمدِ امریکا، پاکستان و ایران و هند تشکیل گردید. حالا نیز بدون کمترین انحرافی، از روی همان قاعده حکومت جدید روی صحنه می آید. ازین رو، عبدالله بازهم نفر دوم و اشرف غنی نفر اول خواهد شد؛ به اضافۀ شماری از کاندیدا های بیرون از دولت نظیر گلبدین حکمتیار.