-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۱, چهارشنبه

خدمات جاسوسی ایران به طالبان از طریق شبکه آلمان


چه گونه اطلاعات طبقه بندی شده و حساس از جنگ افغانستان از سوی جاسوسان افغانی الاصل ایران شکار می شود؟نویسنده: واسع عظیمی

در سال 2018 یک سازمان اطلاعاتی - احتمالا سیا - به سازمان خدمات اطلاعات فدرال آلمان، از درز اطلاعات طبقه بندی شده - اشد محرم ـ جنگ افغانستان،به سازمان های استخباراتی ایران هشدار میدهد. ظاهرا اسناد محرم اطلاعاتی از اداره استخبارات نظامی آلمان به ایران، انتقال داده شده است و اما هیچ اشاره به فرد مظنون نمیکنند. احتمال میدهند که منبع اطلاع دهنده سیا در ایران، از نام جاسوس چیزی نمی دانسته است.MAD یا سازمان استخباراتی ارتش فدرال آلمان با محوریت سازمان خدمات اطلاعات فدرال، زنگ هشدار را به صدا میاورد. تمامی کارمندان آلمانی با ریشه افغانی وابسته به وزارت دفاع آلمان، به گونه پنهانی، در رصد مامورین اداره استخباراتی ارتش قرار میگیرند. عبدالحمید. س یک آلمانی ـ افغانی از سال دو هزار برای اداره KSA یا اداره" کشف استرتیژیک کومانده ها " و "فرماندهی جنگ الکترونیک " یا Eloka کار میکند. وظیفه او ترجمانی، برگردانی گفت و شنودهای تیلیفونی طالبان اوست. حمید در معرض اتهام قرار میگیرد و اما چګونه؟
••
نزده دیدار برای انتقال اطلاعات حساس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمید به گونه غیر مترقبه به شهر های مختلف اروپا سفر میکند. کارمندان اطلاعاتی استخبارات نظامی شک میکنند. سفر های بعدی حمید را زیر نظارت قرار میدهند. در نخستین سفر پس از نظارت، مامورین اطلاعاتی آلمان، با شگفتی جریان دیدار او را با یک دیپلمات ایرانی در یک شهر اروپایی شاهد میشوند.نزده سفر بعدی او شک نمی گذارد که حمید، عامل اصلی انتقال اطلاعات طبقه بندی شده به سازمان نظامی استخباراتی ایران است.

••
تلک درد آور
ــــــــــــــــــــ
مامورین با یک تلک او را به دام می اندازند. حمید را به بهانه واهی " شنیدن و ترجمه وبرگردان گفت و شنود فرماندهان طالبان " به یک بخش بسیار محرم اداره کشف میکشانند. ماموران اطلاعاتی ظاهرا میان خود از عملیات واهی سخن میزنند که قرار است در نزدیکی سرحد ایران انجام گردد.حمید میشنود.او پس از پایان کار بلا فاصله با یکی از مامورین دیپلوماتیک ـ استخباراتی ایران قرار دیدار میگذارد. ملاقات انجام میپذیرد. آنچه میان او و دیپلومات میگذرد، استراق سمع و فیلم برداری میشود. شک و تردید رفع میگردد. دادستانی عالی فدرال، فرمان دستگیری او را صادر میکند. صبح زود پانزده ماه جنوری 2019 او را دستگیر میکند. دادگاه او را به جرم سنگین " خیانت ملی " محکوم میکند. حمید باید سالها در پشت میله های زندان بماند.
••••
یکی از چندین مورد بازی اطلاعاتی جاسوس: باری پس از شنود مکالمات تیلیفونی فرماندهان طالبان در فراه ـ هرات، تحلیل های اطلاعاتی از نشت فرماندهان در یک محل مشخص و وقت معین خبر می دهد. نیرو های بین المللی در جریان قرار میگیرد. خبر به دستگاه استخباراتی نظامی ایران انتقال میابد. طالبان نشست را لغو میکنند.