-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۷, چهارشنبه

ترکیه در نزدیکی یک دام

نشانه های افتادن ترکیه در یک دام در منطقه کردنشین سوریه بارز تر معلوم می شود. ترکیه در برابر کُرد ها فجایع زیادی انجام داده اند. پی، ک، ک هنوز در داخل ترکیه قدرتمند است و شاخه سوری آن، لبه تیغی علیه حاکمیت ترکیه است.  جنگ ترکیه با کرد ها جنگ ابدی است. هیچ گاه فروکش نمی کند. کرد های سوریه همان هایی اند که زنان شان، در برابر ایلغار داعشیان ایستاده گی کرده و آنان را شکست دادند.