-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۷, چهارشنبه

دولت سازی را با رنگمالی چند قصر به اشتباه گرفته اند


حسیب معترف
یک نفر یک قصر صد ساله در پغمان را از بودجه دولت رنگ و روغن کرده - که وظیفه‌اش است. اما این‌طرف یک جمع فرهنگی یک هفته است پشت سر هم عکس آن قصر از زوایای مختلف در فیس‌بوک می‌گذارند و آن را هم ردیف بزرگ‌ترین شاهکارهای معماری جهان از جمله کلیسای ساگرادا فامیلیا، قنات باستانی «سگویا»، تاج محل، برج خلیفه... می‌خوانند. برادر من! رنگ و روغن آبدات تاریخی وظیفه دولت است و کدام شاهکار نیست.
 تامین برق ۲۴ ساعته برای کابل یک شاهکار است. ساختن مستراح یا توالت عمومی در سطح شهر یک شاهکار است. ساختن درمانگاه‌ها و پایین آوردن سطح مرگ و میر کودکان یک شاهکار است. «دولت‌سازی» به‌ معنای بازسازی قصر صدسالۀ دارالامان نیست. در پنج سال گذشته ده‌ها آبده‌ی تاریخی در کشور که هر کدام قرن‌ها و هزارها سال قدامت تاریخی داشتند در اثر بی‌توجهی عمدی حکومت یا فروریختند یا در شرف نابودی قرار دارند. اگر بحث ارج‌گزاری به ارزش‌ها فرهنگی باشد، پنج سال گذشته دوران افول اخلاق و فروریزی ارزش‌ها و آبدات تاریخی و فرهنگی بود.