-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۲۷, شنبه

خطر گسترش جنگ مخفی ترکیه - ایران

ترکیه مایل یک دیوار حائل استراتیژیک با سوریه بر پا دارد که در حد یک دولت مستقل خود مختار، همیشه مسلح و تهدید گر به رژیم شیعه علوی بشار اسد است. نیروهایی سوری که ترکیه در دست دارد، اکثریت مسلح تندرو سنی مذهب موسوم به آرتش آزاد سوریه و زیر مجموعه های نیمه مستقل آن است که هشت سال است با رژیم سوریه و ایران در جنگ اند.

 به این ترتیب، رویارویی خاموش و خشن جاری بین ایران و ترکیه در تقاطع مرزی ترکیه- سوریه، دیر یا زود صورت علنی به خود خواهد گرفت. جنگ ترکیه از حمایت عربستان هم بهره مند است. عامل روسیه فقط قادر است که از گسترش جنگ های ویرانگر مخفی جلوگیری کند. گسترش جنگ، حتی ممکن است تا مرز جنگ مستقیم منجر شود. ترکیه درین ماجرا بسیار بدنام شده است؛ اما لنگر خود را برای ایجاد یک کشور مرزی فزون تر خواهد کرد.