-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۸, پنجشنبه

اوت لوک اندیا: بعد از سوریه نوبت افغانستان است

هند از سیاست امریکا درافغانستان انتقاد کرده است. روزنامه اوت لوک اندیا نوشت که آیا ترمپ، بعد از قضیه سوریه، « خرد بی همتا» ی خود را در افغانستان به نمایش خواهد گذاشت؟
 این نشریه هندی می گوید که هند هماره با قاطعیت از حضور امریکا در افغانستان دفاع کرده است و درصورت خروج امریکا از افغانستان و از سر گیری مذاکرات با طالبان به حاشیه رانده خواهد شد. هرچند اوضاع سوریه با افغانستان متفاوت است اما مشابهت هایی بین این دو قابل دید است و می توان درک کرد آن چه را که در سوریه اتفاق افتاد، در افغانستان نیز پیش خواهد آمد که هند نمی تواند آن را نادیده بگیرد. 
امریکا درافغانستان نیز درگیر یک جنگ نیابتی است. امریکا بعد از آن که متحدین دیرینۀ خود را از ملی بس به پائین انداخت، خودش در حال پیاده شدن است. اوت لوک اندیا، امریکا را متهم کرده است که نسبت به نگرانی های امنیتی هند در افغانستان بی تفاوت است؛ درحالی که هند را یکی از متحدان بزرگ دفاعی خارج از چهارچوب ناتو توصیف می کند. امریکا در سوریه و افغانستان آنانی را که به حضور و سیاست های آن کشور اعتماد کرده بودند؛ به حال خود رها می کند.