-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۲۴, چهارشنبه

سفارت افغانستان در روسیه به دستور کابل عمل نمی کند


گفته شده که هزاران تن از متقاضیان پاسپورت در سرگردانی به سر می برند. به حواله گزارش ارجاع شده، شش ماه میشود که سفارت افغانستان در مسکو، صدور پاسپورت در حوزه های کاری خود را متوقف کرده است. گزارش مشعر است که طبق روال معمول سفارت افغانستان در روسیه وظیفه دارد به تمام سفارت های افغانستان در کشورهای حوزه شوروی سابق پاسپورت دیجیتالی را پرنت کرده و هرماه ذریعه پست سریع ارسال کند.

ولی گفته شده از زمانی که لطیف بهاند به سفارت افغانستان درمسکو منتصب شده، تا کنون هزارها تن از شهروندان افغانستان در ازبیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، آذربایجان، تاجیکستان و روسیه که تقاضای اخذ پاسپورت کرده اند و با وصف آن که تمام مراحل اداری آن در سفارت های متذکره طی مراحل شده و پول پاسپورت را نیز پرداخته اند؛ ولی در این شش ماه کسی به داد شان نرسیده که در این میان بعضی ها دستخوش بیماری های شدیدی شده اند.
دلیل این وضعیت نا روشن است و با نشر این اطلاع ممکن است سفارت افغانستان به حل مشکل وارد اقدام شود.

شماری از آنان مایل اند برای مداوا به هندوستان بروند یا بعضی خانواده ها پرونده پناهنده گی شان در کانادا و یا اروپا قبول شده ولی پاسپورت ندارند یا بعضی دانشجویانی هستند که پاسپورت های شان لادرک شده و اکنون متقاضی پاسپورت مثنی شده اند.
طبق یک گزارش دیگر، سفیر ایران به درخواست مقامات مسکو به چند تن از طالبان پاسپورت برقی داده که شامل سیستم نشده ولی کتابچه های پاسپورت رسماً پرنت شده و سران طالبان با همان پاسپورت ها سفر میکنند. این مساله ای است که وزارت خارجه افغانستان موظف است پیگیری کند.  یک منبع می گوید که لطیف بهاند بدون درمیان گذاشتن وزیر خارجه فقط در تفاهم با رئیس بخش قنسلی وزارت خارجه ملک قریشی  خسربره حامد کرزی به چنین اقدامی دست که حالا حیران شده اند که سیستم را چه گونه عیار کنند.