-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۲۲, دوشنبه

اعتراف مماتی سالنگ: قرار بود با حمدالله محب ملاقات کنممماتی سالنگ، کمپاینر تیم دولت ساز است. 
گزارش امنیتی واصل شده از اداره امنیت ملی پروان مشعر است که مماتی سالنگ در نخستین ساعات گرفتاری اش از قریه آهنگران سالنگ، درجریان بازجویی در اداره امنیت ملی پروان گفته است که در هفته های اخیر و درجریان انتخابات به حیث عامل اپراتیفی والی پروان فعالیت می کرد.

این خاین ملی با تکیه بر پشتیبانی زورمندان محلی، دو معاون و یک سخنگو هم برای خودش گزینش کرده بود. اطلاع می گوید که‌ یک‌ هفته قبل از انتخابات در قریه تتمدره با فضل الدین‌ عیار والی دیدار کرد و والی پروان مبالغی در اختیار وی گذاشت واز وی خواست حد اقل پنج صد رأی به سود تیم‌ دولت ساز جلب کند.

مماتی سالنگ در جریان بازجویی اقرار کرده است که از طریق والی پروان با شماری از بزرگان این ولایت نیز دیدار داشته‌ و قرار بود با حمد الله محب نیز زمینه ملاقات برایش فراهم گردد. 
جابه جایی ماین در مسیر راه رفت و آمد بصیر سالنگی و‌ یا پرتاب بمب به خانه قوماندان جان احمد از نخستین وظایفی بود که از سوی والی پروان برایش داده شده بود اما قبل از انجام این کار به خاطر نا امن‌ نشان دادن مسیر سالنگ دست به تخریب پایه برق زده است.

مماتی همچنان اعتراف کرده است که وی از رفقای حسیب قوای مرکز بود. والی پروان تحت نام عیاری وکاگه گی چندین بار او را وسیله قرار داد تا بتواند با حسیب قوای مرکز دیدار کند و او را به دام اندازد. فضل الدین عیار می خواست به ارگ یک تحفه زنده تقدیم کند اما چنین پلانی عملی نگردید. 
بر بنیاد اظهارات وی والی پروان فهرستی از فرماندهان این ولایت را به عنوان عوامل نا امنی و بدنظمی در پروان ترتیب و به شورای امنیت داده است.
نام های قوماندان جان احمد، خواجه نبی و برادر مولانای سید خیلی در صد فهرست قرار دارند.