-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲, پنجشنبه

اعتراف دیرهنگام صلاح الدین ربانی

علت به پایان رسیدن کار صلاح الدین ربانی در وزارت خارجه این است که عمر ریاست اجرائیه تمام شده و دم حاضر در حکومتی که دکترغنی در آن حضور داشته باشد، جایی برای او نخواهد بود. ممکن است در دستگاه بعدی که درنتیجه اجماع جهانی و منطقه ایجاد می شود، بازهم به صلاح الدین، موقعیتی در نظر گرفته شود. زیرا ایشان تبعه انگلیس و میراث دار جمیعت اسلامی است.
صلاح الدین دریک اطلاعیه توجیهی گفته است که در مدت مأموریت خویش در وزارت خارجه از «غرض» ورزی، «تبعیض» و «تعصب» به ستوه آمده بود. این بدان معناست که کسی به طور دلبخواه و خوش به رضا خودش را تسلیم سرنوشت کرده بوده و برای حفظ یک موقعیت، سال های سال از سم تبعیض و تعصب برای زنده ماندن تغذیه کرده است.

این اعلامیه، درواقع اعتراف نامۀ ناخواسته، تاکتیکی اما عبرت انگیز است. یگانه افتخاری که درین استعفا وجود دارد این است که صلاح الدین امیدوار است «خود مرده» قربانی سیاسی حساب شود.