-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۵, دوشنبه

یمن سازی برای ایران در عراق

نشانه هایی در شورش عراق دیده می شود که یک موج نیرومند و دیزاین شده علیه ایران بر پا شده است. به گمان اغلب، قصد برین است که جنگ یمن با تغییر مضمون و موقعتیش، به عراق منتقل شده و جبهۀ جنگ مزمن علیه ایران تشکیل شود. زمینه از قبل از مساعد است. بدنه های قوی فساد در داخل حکومت عراق که کل توان و ظرفیت یک کشور با ظرفیت درجه سوم در تولید نفت در جهان را متلاشی کرده، آتش بیار این معرکه شده اند. فساد سالاری و ترکیب مافیای حکومت در عراق مشابه به افغانستان است؛ در افغانستان جای نفت، معادن و گمرکات است. در شورش جاری عراق، عربستان، امریکا و اسرائیل عمیقاً دخیل اند و این پروژه بعد از طراحی و اجرای پروژه داعش، موید فاز جدید جنگ در محور عراق است.
از آن جایی که ایران در کلیه سلول های قدرت، ثروت و بافت مذهبی عراق حاکم است؛ این شورش شکست خواهد خورد و حتی لبۀ تهدید آن می تواند دو باره به سوی عربستان عیار شود.