-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۸, جمعه

صالح 5 سال پیش، هم خود و هم دکترغنی را دشنام داده بود!


«فقيريم اما با وقار»

متن از : صفحه امرالله صالح
معاون اول دولت ساز در پیوند به نرفتن رئيس جمهور كرزي به بگرام :
سال :2014
«تمثيل وقار، قدرت ، اعتماد به نفس و بالاخره صلابت يك ملت در رفتار و نماد هايي استً كه يك زعيم بايد به نمايش بگذارد. آقاي كرزي با نرفتن اش به بگرام جهت دیدار با رییس جمهور بارک اوباما وقار يك ملت را خوب تمثيل كرد. آفرين . احضار آقاي كرزي به بهانه ملاقات به ميدان بگرام كه پايگاه نظامي کلن امریکایی است يك رفتار دور از عرف دپلوماتيك بود. در اينكه ما فقيريم شكي نيست. اما همه بود و نبود ما همين يك مشت پول و كمك ای نيست كه به ما ميدهند. ارگ رياست جمهوري همانند بيرق ما نمادي از ما ، تاريخ ما، عزت و خانه تصميم گيري مشترك ما در مبحث روابط خارجي است. وقتي مهمان خارجي ارگ را رد ميكند يعني نماد ممثل همه ما را رد ميكند. تصميم اقاي كرزي در نرفتن به بگرام معنی اش حراست ازين ارزش هاست. من همنوايم.»
واکنش صالح با این احضار چه خواهد بود؟