-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۱۰, جمعه

تلفات سنگین درحالت دفاع به چی معناست؟

جان سپکو سربازرس پنتاگون درافغانستان، به کنگره امریکا گفته که بیش از ۶۰ درصد تلفات نیروهای امنیتی افغانستان در جریان دفاع در برابر حملات گروه طالبان اتفاق افتاده است.

سیگار می‌گوید از اکتبر ۲۰۱۷ حکومت افغانستان آمار دقیق تلفات و شمار نیروهای ارتش و پلیس افغانستان را "محرمانه" طبقه‌بندی کرده و برای اطلاع عموم نشر نمی‌کند.
قاعده جنگ این است که نیروی حمله ور، متحمل تلفات سنگین می شود. چرا در افغانستان، نیروهای خوابیده در سنگر دفاع، نسبت به حمله آوران تلفات داده اند. درین جا دو نکته وجود دارد: نکته اول این است که درحکومت های کرزی و غنی اراده ملی برای تهاجم و سرکوب باند گروپ های تروریستی وجود نداشته است. تروریست ها مستحق سرکوب و نابودی نه، بل سزاوار دادن امتیازات دانسته شده اند. مورد دوم، ضعف ارگان های کشف و ردگیری در قطعات امنیتی است و نفوذی های دشمن سهل در صف آن ها وارد شده و به دشمنان کوردینات داده و تلفات بار آمده است. 
یک مساله دیگر نیز از چشم مردم عوام پنهان نگه داشته شده است. برخی معامله گرهای خاین، قطعات و پوسته های امنیتی تحت امر خود را در بدل پول به دشمن فروخته اند. نتیجه این که لزوم امحای شبکه های خاین در داخل امری حیاتی است.