-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲۳, پنجشنبه

توجیه غنی برای آزادی سردسته تروریست ها

دکترغنی در توجیه رهایی سه سر دسته تروریزم گفت که آن ها را به امید تأمین صلح سراسری و «مشروط» رها می کند. این مشروط را نفهمیدم. اگر یک معنایش این است که در صورت به دست نیامدن نتیجه ( تامین صلح) از رهایی سایر زندانیان طالبان احتراز خواهد شد. این «مشروط» گفتن نمادی از بی اخلاقی کامل سیاسی و دست کم گرفتن شعور اجتماعی است. در سطح عرف عوام الناس اگر این مساله را بررسی کنیم می توان گفت که عین همان اریکین گرفتن کدام بنده خدا برای دزدی است که هم دزدی کرده و هم هنگام تجاوز جنسی زنده به زنش، به صاحب خانه امر می کند که اریکین را صحیح بالا بگیر که گفتمت!
صاحب خانه چنین کرد. بعد از رفتن دزد متعرض، صاحب خانه با غرور و خشم از بهر توجیه اریکین گیری اش گفت: ضربه سختی به دزد زدم!
گفتند چطور؟
گفت: دزد هرچه گفت اریکین را بالا نگهدار که خوب روشنی کند؛ من آن را پائین گرفتم و فرمایش او را عمل نکردم!