-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۱۹, یکشنبه

دکترعبدالله کمافی السابق مأموریت به قدرت رسانیدن فردی را که امریکا تصویب کرده، به سر می رساند. سویچ نا امیدی عمومی یک بار دیگر زده می شود. عبدالله یگانه وسیله توجیهی در دست سیاست بین المللی است و به منافع افغانستان کمترین ربطی ندارد.