-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲۰, دوشنبه

امرالله صالح سپر سلطان زوی شده است

آیا رئیس شورای ولایتی پنجشیر تسلیم می شود؟قرار است عزم‌ الدین میرزایی رییس شورای ولایتی پنجشیر فردا در رابطه به گفته های توهین آمیز داود سلطان‌زوی نشست خبری داشته باشد. اما اطلاعات می رساند که امرالله صالح با خبر شدن از این تصمیم میرزایی وارخطا شده و برای رییس شورای ولایتی زنگ میزند که مانع چنین تصمیم شود. میرزایی گفته است ما اعضای شورای ولایتی پولی را که از اشرف غنی گرفته بودیم به خاطر انتخابات بود نه برای اینکه تیم او هر روز ما را توهین کند. صحبت ها در تلفون به نتیجه نمی رسد و امشب با هم دیدار دارند. دیده شود که میرزایی تصمیم شان را عملی می کند و یا تسلیم زر و زور میشود و امرالله صالح مانع او میشود. تا فردا منتظر می مانیم.