-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۶, چهارشنبه

زورگویی لفظی و میدانی تیم دولت برانداز کم کم دارد از روال معمول فراتر می رود. یک فرضیه این است که امریکا بازهم دوکله را در دیگ دولتی درون خواهد کرد. در غیرآن، اوضاع از هر نظر با شرایط 2014 متفاوت و ملتهب تر است. در صورت بروز بحران، تنها جنبش ملی به رهبری جنرال دوستم قادر است با دردست گرفتن مراکز شهری درشمال و شاهراه ها، ارگ را به تسلیم وادارد. قوای نظامی تحت اداره امریکا و بسترهای اجتماعی ضد غنی است. اسدالله خالد کاره ای نیست که ارگان مسلح مملکت را  که وظیفه اش سرکوب و مقابله با باند های تروریستی است؛ علیه مردم خود شان به کار اندازد.