-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۱۵, چهارشنبه

ارگ ممکن است نتیجه را به نفع دکترغنی اعلام کند


استاد محقق و جنرال دوستم بسته های تشویقی ارگ را رد کرده اند. منبع امنیتی به گزارشنامه افغانستان اطلاع داد که با بروز دور تازه تنش انتخاباتی، تیم دولت ساز دو برنامه را روی دست دارد:

تهدید و تطمیع اعضای ارشد کمیسیون انتخابات و کار با اعضای تیم ثبات و همگرایی.

مذاکرات سری همراه با پیشنهاد امتیازات با استاد خلیلی، استاد محقق، یونس قانونی و اسماعیل خان ( ازطریق وحید قتالی) درجریان است. یونس قانونی با توجه به اشتغال اولاد هایش در سفارت خانه ها، با پیشنهادات سر توافق دارد. جلوگیری از مزاحمت کوچی ها به هزاره جات بخشی از پیشکش ها به سران حزب وحدت است. در عوض از آن ها خواسته شده است که با اعلام دکترغنی به حیث برنده، بلافاصله حمایت شان را نشان دهند.

تا این دم، استاد محقق وجنرال دوستم فرمایشات ارگ را رد کرده اند. با این حال کار بالای رهبران جهادی وقومی جریان دارد. 
درگزارش آمده است که مولانا عبدالله از نظر دستگاه قدرت در واقع خلاف جهت آب شنا می کند و امکان حذف وی وجود دارد و مابقی کمیسیون تابع دولت اند. منتظر جمع بندی نتایج گفت وگو با نخبه ها اند و سپس نتیجه نهایی به نفع غنی اعلام خواهد شد. استاد سیاف درنقش یک مفتی بالخیر دعا خواهد خواند.