-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۶, چهارشنبه

امنیت ملی درحد یک باند اختطافچی تنزل کرد

گروهک غنی، هیبت و اقتدار استالین و خامنه ای را ندارد تا از  تقلید کارتونیک خویش نتیجه ای بگیرد. 
خونتای تبه کار خزیده در در ارگ جمهوری، سرانجام موفق گردید تا سر امنیت ملی را در دیگ رنگ سیاه اهداف ضد ملی خویش فرو ببرد. گرفتن اعتراف اجباری از موسی محمودی و همکارش، نسخه گیری از روش های استالینیستی و عمال خامنه ای در ایران است. اعتراف گیری با استفاده از دهشت در برابر یک انسان بی دفاع در دخمه های امنیت، چهره سیاه غنی و گروهک دستپاچه به وی را بیشتر از پیش در انظار عامه، محافل بین المللی و بارگاه تاریخ سیاه تر ساخته است. موسی محمودی و همکارش از سوی جامعه حمایت می شوند و پرستیژ آن ها در نزد مردم بالا رفته است.
باند ضد ملی غنی رفتنی است؛ اما ادارۀ امنیت ملی که با خیانت در حفاظت از امانت مردم افغانستان، خوش به رضا در گرو ارتجاع قدرت قرار می گیرد، در بارگاه بازخواست احتمالی دولت آینده و تاریخ چه پاسخی خواهد داد؟
سازمان های حقوق بشر باید تمامی متن گزارش های آماده شده به وسیله موسی محمودی و همکارانش را انتشار دهند تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد.