-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۱۲, یکشنبه

من نمی دانم دست نبشته های شادروان طاهربدخشی نزد چه کس یا کسانی است. در حیرتم که درین چهل سال چرا کسی به سرنوشت آن نگاشته های ارزشناک توجهی نکرده و با انتشار آن آثار در واقع به روح بدخشی حرمت نگذاشته اند. من حاضرم تمام مسوولیت آثار او را از ویراستاری تا تحشیه نگاری و انتشار در کابل به عهده بگیرم.