-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲۳, پنجشنبه

نشانه های بروز کرده که سپاه قدرت را در دست می گیرد

پس از واکنش شتابزده و سریع قوه قضائیه نسبت به سخنرانی روحانی در یزد و رفسنجان، نوبت رسید به سرداران سپاه و روز گذشته سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل از در دیگری وارد شد وگفت:

«سپر امنیتی کشور باید ضمن به رسمیت شناختن اعتراضات مردمی ناشی از فشار اقتصادی دشمن، صف دشمن را از خودی تفکیک کند. دفاع از سفره و معیشت مردم باید در اولویت باشد. خوشبختانه شمشیر عدالت توسط قوه قضائیه بلند شده است.»

سرداران سپاه که تاکنون حتی اعتراض عده ای بازنشسته را درباره گرانی و تنگنای معیشت تحمل نکرده و با یورش به آنها در مقابل مجلس عده ای را بازداشت کردند، به یکباره و درعرض 24 ساعت طرفدار به رسمیت شناختن اعتراضات مردمی علیه تنگناهای معیشتی شدند. فقط علیه تنگناهای معیشتی و نه علیه تنگناهای سیاسی، اجتماعی و انواع تگناهای دیگری که حکومت به مردم تحمیل کرده است. این سخنان و چراغ سبز دادن به برپائی اعتراضات سازمان یافته علیه وضع اقتصادی با سمت گیری علیه دولت، همان سیاستی است که در دیماه سال 96 در مشهد اجرا کردند اما کار از دستشان در رفت و شد تظاهرات در یکصد شهر ایران علیه کل نظام!

سردار جلالی، یک "دشمن" هم ضمیمه فشارهای اقتصادی کرد اما مردم میدانند که این دشمن در درجه اول داخلی است. تجار بزرگ و اتاق بازرگانی و شرکت های وابسته به سپاه و بیت رهبری است.