-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۱۳, دوشنبه

عبدالله به خطای خود پی برده

نیشخند دمتری مدودف، انتقادهای پروفسور لعل‌زاد و انجنیر نور محمد "خرمی" کار ساز واقع شدند و داکتر صاحب عبدالله پارسی سخنرانی کرد.

فارسی و پشتو دو زبان رسمی کشورما هستند، این بر سیاست‌گران کشور است تا در برنامه‌های بین‌المللی و در سخنرانی های رسمی شان، یکی از این دو زبان رسمی کشور را به‌کار ببرند.

ما زبان، هویت، تاریخ و تمدنی داریم که شمار زیادی از کشورها ندارند، پس بهتر است تا پیش از آن‌که دیگران این زبان، هویت، تاریخ و تمدن را به یادما بیاورند، خود ما به یاد بیاوریم و به آنچه که داریم، افتخار کنیم.

مرتضی‌جلالی