-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۱۵, چهارشنبه

دکترعبدالله هم درصورت برندن شدن و هم درصورت بازنده شدن، برای قربانی شدن آماده گی می گیرد. او به جامعه جهانی اطمینان داده است که وی آماده قربانی است.