-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۱۰, جمعه

آقای دکترغنی، قوماندان پی پی اس را برکنار کنید

یک منبع خاص از داخل امنیت ملی گزارش می دهد که در موترهای داوود سلطان زوی و همسرایشان، انتقالات مخفی عناصر زنده به ارگ صورت می گیرد. من نمی خواهم یک بم خبری دیگر انفجار کند.

 شبکه های حاضر در سلسله نشراتی مجازی علی الاصول زود درین موارد واکنش سیاه یا سفید نشان می دهند. البته این مساله به اصل اطلاع رسانی من هیچ تاثیری ندارد. اما این یکی مستقیم به موقعیت و جایگاه حیثیتی سلطان زوی رابطه می گیرد و مرا وا می دارد که جزئیات برهنه خبری را سانسور کنم. این البته به خاطر ملحوظات شخصی است. 
در انتقال موترهای سلطان زوی به ارگ، قوماندان قطعه ویژۀ پی پی اس مستقیم دخیل است. این قوماندان با موارد متعددی از سیاه کاری ها و فحاشی های تکان دهنده سروکار دارد و هماره شرط می گذارد که از کیک هدایا و نعمات، اول باید قطعه ای برای او بریده شود.