-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲۸, سه‌شنبه

دکتر عبدالله روی پل صلات راه می رود

دولت تصمیم دارد علی رغم مدارک و داده های مستند در مورد دستکاری صریح و ثابت شده از سوی تیم دکترغنی در سامانه آماری انتخابات، تیم دولت ساز را برنده اعلام کند. امریکا و ملل متحد ظاهراً قانع شده اند که روی صحنه آمدن احتمالی دکترعبدالله بر ابعاد بحران کنونی خواهد افزود. دکترعبدالله ازین اسرار آگاه است اما به نماینده گان جامعه جهانی گفته است که وی مسوولیت هرنوع بحران پس از تحویلی دو باره قدرت به دکترغنی را به عهده نمی گیرد؛ دست کم نباید از وی خواسته شود که هم نتیجه غیرقانونی انتخابات بپذیرد و هم مانند سال 2014 مردم را از دادخواهی مانع شود.