-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۱۸, شنبه

به نظر می رسد که گروه غنی، تحت هیچ شرایطی حاضر به کنار کشیدن از قدرت نیست. از سویی هم، دربرابر عامل خارجی دست به مقاومت یازیده است. دولت ساز در انتخابات ناکام شده اما قصد دارد با استفاده از ابزار قدرت دست به هر ماجراجویی و حتی قتل عام بزند. عبدالله آدم گردن فراز و مقاومت گر نیست. وضعیت خرابی در پیش است.