-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۱, جمعه

رابطۀ بوجی های پول عمر داوود زی با سگ و کمونیست

نمونۀ کامل یک سیاست مدار «افغانی!»


عمر داودزی، شخصیت همه کاره - نویسنده، محراب الدین مستان

چند سال قبل
عمر داودزی ترجمان طالبان بود،

در زمان حکومت کرزی
رئیس دفتر رئیس جمهور شد که پول های بی حساب را به بوجی انتقال میداد

چند ماه قبل
با بعض از طرف ها طی صحبت تلفنی میگفت «خودم کاندید استم. به نفع هیچ کس؛ نه حنیف اتمر کمونیست و نه به کدام سگ و سگر دیگه اش، تیر نمیشوم. اگر به نفع کس تیر شدم در روی من تف کن....»

حال
رئیس کلمپاین اشرف غنی است
اما در حین زمان به حیث
سخنگو حکومت،
سخنگوی کمیسیون انتخابات،
سخنگوی رئیس جمهور اسبق،
سخنگوی رئیس جمهور فعلی،
سخنگوی رئیس جمهور منتخب،
سخنگوی قوه فضاییه،
وکیل مدافع یوناما،
خوش آمدگوی سفارت امریکا،

و بلاخره همه کاره کشور معرفی نموده،
و به متباقی کاندیدان به گونه تهدید و تمسخر صحبت مینماید. و برای شان پست های دولتی در حکومت آینده را به گونه رشوه سیاسی پیشنهاد میکند.