-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۱۰, جمعه

مذاکرات بین حکمتیار و دکترعبدالله

گزارش هایی برون آمده از اتاق های معامله حاکی اند که نماینده گان حکمتیار سرگرم مذاکره و رایزنی با نماینده گان تیم ثبات و همگرایی اند تا روی یک چهارچوب سیاسی ائتلافی به توافق برسند. یافته های اولیه مشعر است که تا کنون دو طرف روی برخی مسایل به همسویی و نظر مشترک رسیده اند و مذاکرات جریان دارد.