-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۱۵, چهارشنبه

امرالله صالح: اشرف غنی را بابا بگوئید!

در جلسه دوشنبه ۱۳ عقرب روند سبز چه گذشت؟

روند سبز روز دوشنبه ۱۳ عقرب جلسه‌ عمومی روند را به ریاست امرالله صالح برگزار کرد. در این جلسه که بیشتر از نود دقیقه با بحث داغ روز ادامه پیدا میکند در‌ اخیر امرالله صالح که در حدود ۴۰ نفر از اعضا حضور داشته است میگوید که به افتخار از اشرف غنی بعنوان بابا یاد کنید. در همین لحظه یک از اعضای روند میگوید که صاحب پس به این رقم شما بچی اشرف غنی میشوید. آقای صالح با یک لحظه مکس میگوید امیدوارم در جلسه رسمی شوخی نکنیم.

آراد آزاد