-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲۷, دوشنبه

حوا نورستان دستور اشرف غنی را رد کرده است

اطلاع موثق
چند شب پیش داکتر اشرف غنی با حضورداشت امرالله صالح حوا علم نورستانی رییس کمیسیون انتخابات را به ضیافتی دعوت میدهد.
در آغاز به حوا علم میگوید من ترا رییس کمیسیون انتخابات ساختم که همکار و پشتیبانم باشی اما حالا که می بینم تو جسارت لازم را برای انجام دادن کارهای بزرگ نداری و نمیتوانی به تعهداتت درست عمل کنی. در اخیر لحن کلامش تند میشود و با تهدید میگوید: مرا بیشتر ازین به درد سر نیانداز و هرچه عاجل طومار انتخابات را کوتاه کن و تیم دولت ساز را برنده اعلان کن.
حوا علم میگوید من این کار را به هیچ صورت نمیتوانم انجام دهم؛ زیرا افغانستان به بحران و جنگ داخلی میرود و من در تاریخ به حیث شعله ور کننده یک جنگ داخلی و بربادی افغانستان شناخته خواهم شد.
امرالله صالح میخندد و میگوید: خانم نورستانی هیچ تاریخ نویسی بیکار نمانده است که در باره شما کتاب بنویسد. درد شما را میدانم. شما علاوه بر پول های کلانی که از ما دریافت کردید، میخواهید در قدرت نیز شریک شوید. ما در این مورد نیز به شما پیشنهادی داریم. پیشنهاد ما این است که در دولت آینده داکتر فرامرز تمنا داماد شما را به حیث وزیر تحصیلات عالی خواهیم ساخت و مصارف کمیشن وکلای ولسی جرگه هم به دوش خود ما خواهد بود.
در آخر سندی به حوا علم داده میشود و فردای ان شب حوا علم در کنفرانس مطبوعاتی خویش میگوید:
سرنوشت انتخابات را آرای بایومتریک شده تعیین میکند. اما کمیسیون انتخابات به آرای بایومتریک ناشده مردم نیز ارزش قایل است و نمیتواند آرای مردم را باطل کند.