-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۷, پنجشنبه

راپور اطلاعاتی در باره اسدالله خالد


گزارش اطلاعاتی (1)
منبع: شبکه ملی اداره امنیت
اسدالله خالد در مُقر غزنی در یک فامیل خلقی وابسته به قبیله نوروز خیل تره کی زاده شده است. دوره دبیرستان را در لیسه خوشحال خان ختک در کابل به پایان برده و در زمان دکترنجیب نزد حاجی سید علم برادر حاجی شیرعلم فرمانده معروف اتحاد اسلامی رفت. او در جنگ های میان تنظیمی در دهه نود خورشیدی، نماینده استاد سیاف در کمیسیون صلح بود. کمیسیونی که به وسیله حمید گل رئیس سابق آی اس آی رهبری می شد. در جریان جنگ ها یک پوسته ده نفری در دارالامان در نزدیکی وزارت انکشاف دهات کنونی داشت. اما ریاست امنیت خرج 40 نفر پرسونل را به او می داد.
اسدالله خالد در سال 1996 ناگهان به امریکا سفر کرد. با سقوط کابل در تالقان و مزارشریف در گشت و گذار بود و سپس با آن که حکومت تاجکستان به ورود وی به خاک آن کشور راضی نبود، به همکاری پایگاه مقاومت وارد تاجکستان شد. منابع شورای نظار می گویند که اسدالله خالد در تاجکستان به قاچاق مواد مخدر روی آورد و از طریق مخابره جبهه مستقیم و علنی، انتقالات و دادو ستد هیروئین از بندر آی خانم با مافیای روسیه و تاجکستان را هدایت می کرد.
سند زنده و معتبر مشعر است که در یک مورد شانزده بسته هیروئین به شبکه سیاه تحول داده شد اما هفت بسته آن بعداً در مزارشریف کشف و مصادره گردید. خالد به مقامات گفت که هیروئین را به بازار های روسیه انتقال نمی دهد؛ بلکه از مزارشریف می خواست به آی خانم انتقال دهد. با ادامه وضع وی از سوی نیروهای امنیتی تاجکستان دستگیر و شش ماه در زندان بود.