-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۱۰, جمعه

تشکیلات ترسناک طالبان در ولایت تخارقرار گزارش منابع اوپراتیفی، طالبان درپی ایجاد یک پایگاه بزرگ در مرز با تاجکستان می باشند.از منابع  ولایت تخار  در حوزه شمالشرق گزارش می رسد که این ولایت  از طرف دو ولایت کندز و بدخشان زیر فشار و تهدید توسط  طالبان قرار گرفته و تلاش دارند تا در یک بخش این ولایت را که در قسمت مرز با تاجکستان می باشد پایگاه ایجاد  نماید.
نگاهی فشرده بر تشکیلات ایشان در ولایت تخار بیاندازیم و توانمندی شان را در مقابل نیروهای امنیتی دولت بررسی نمایم . 
والی طالبان در ولایت تخار مولوی نور الدین فرزند عبدالرحیم از ناحیه ملا یوسف ولسوالی بهارک ولایت تخار از تبار تاجک همچنان روابط با حرکت اسلامی ازبکستان .
عبدالرحیم فرزند خال محمد مشهور به مصطفی از ولسوالی نمک آب به حیث معاون والی از قریه ده بالا از تبار اوزبیک .
امین الله مشهور به طیب فرزند امان الله از ولسوالی خواجه غار به حیث ریس کمیسیون ولایت تخار از قریه قرغ از تبار اوزبیک .
ابراهیم فرزند طیلوخان مشهور به مسعود از تبار اوزبیک سرگروپ در دشت ارچی کندز از تبار اوزبیک .
مولوی صفا الله فرزند حاجی الله نظر قبلا معاون والی که توسط کرزی از زندان رها گردیده است و از تبار اوزبیک .
مولوی عبدالقادر (حامد) فرزند ........ فرمانده عمومی نظامی ولایت تخار از تبار اوزبیک .
مولوی اسلام الدین فرزند جمعه خان سرگروپ از تبار پشتون چنزایی های مرکز تخار 
ملا عبدالرشید فرزند عبدالودود از ناحیه ده بالا ولسوالی نمک آب از تبار تاجک 
ملا مالک به اسم مستعار فدامحمد فرزند میرزا جمیل مسوول حملات انتحاری و انفجاری 
ملا محمد امین مشهور به ابراهیم فرزند ملا رحمن از تبار اوزبیک از ولسوالی خواجه غار فرمانده عمومی قطعات منتظره ولایت تخار همچنان  با حرکت اسلامی اوزبیکستان روابط دارد .
ملا کمال (لنگ) فرزند سرور از ناحیه شور توغی ولسوالی خواجه بهاوالدین .
ملا نور محمد فرزند عبدالقدیر از تبار پشتون و از ناحیه زدران اشکمش مسوول مالی و عشر 
مولوی شیرخان فرزند امین اله از تابر تاجک از ناحیه شوریی ولسوالی فرخار 
ملا نیاز محمد فرزند کمال الدین از تبار تاجک از ناحیه بالاحصار اشکمش سرگروپ 
مولوی محسن فرزند محمد هاشم از ابردیشان فرخار قبلا والی فعلا پاکستان 
ملا وزیر فرزند جمعه خان از ناحیه باد گذر اشکمش از تبار پشتون زندانی بود فعلا رها شده است 
مولوی سلطان گجر فرزند مدیر غفور از ناحیه خفدره فرخار از تبار تاجک 
مولوی حلیم مشهور به خادم فرزند محمد گل از ناحیه میده تپه درقد از تبار پشتون سر گروپ
قاری دولت محمد فرزند احمد خان از قریه علی قطغن اشکمش از تبار پشتون  و سرگروپ 
عبدالطیف آخنده زاده فرزند عبیداله از ناحیه شاه رسول ولسوالی بنگی سرگروپ در دشت ارچی 
قاری امین اله فرزند خواجه قل از ناحیه سر آسیاب ولسوالی ینگی سرگروپ 
قاری اسلم فرزند دوست محمد از هزار باغ ولسوالی خواجه غار در دشت ارچی 
ملا سیف الله فرزند زرعلم از ناحیه ناقل ها ولسوالی اشکمش از تبار پشتون 
مولوی نصر اله فرزند محمد دین از ناحیه قفنی درقد سرگروپ 
مولوی عبدالغفور فرزند جمعه خان از شولش دره نمک آب سر گروپ 
ملا منصور فرزند عبئلودود از ناحیه ده بالا از تبار تاجک از ولسوالی نمک آب 
ملا نصر اله فرزند سنگین از ناحیه صیاد ولسوالی چال سر گروپ 
مولوی محمد علم فرزند محمد خان از ناحیه سومند ولسوالی خواجه بهاوالدین سر گروپ 
مولوی عبدالرحمن مشهور به بلال فرزند رازمحمد از ناحیه تره کی درقد ریس کمسیون درقد 
مولوی عبدالغفار قریشی فرزند عبدالغنی از ناحیه ترشت ولسوالی ورسج سرگروپ 
قاری اکرام فرزند صوفی غنی از ناحیه شور تو غی خواجه بهاوالدین سرگروپ 
ملا جان محمد مشهور به ملا جانو فرزند عبدالظاهر مسوول نظامی اشکمش فعلا پاکستان 
قاری رحیم فرزند حسین مسوول انفجارات درولسوالی درقد از ناحیه نورخیل 
ملا امیر الله فرزند اسماعیل از ناحیه فخرک اشکمش سرگروپ 
ملا شریف فرزند عبدالرحمن از ناحیه نورخیل درقد سرگروپ 
ملا بورجان فرزند پنجی از ناحیه کلتوت درقد سرگروپ 
صادق فرزند حاجی امین از ناحیه نورخیل درقد سرگروپ
علم گل فرزند سپینگل از ناحیه طاهریی درقد سرگروپ 
عبداله فرزند حاجی رستم از ناحیه نورخیل درقد فرمانده حوزه امنیتی 
قاری صفت اله فرزند امین اله از ناحیه تره کی درقد سرگروپ 
مولوی نصراله فرزند قیوم از ناحیه کلتوت ولسوالی درقد 
مولوی لعل محمد فرزند ...... از ناحیه قفتی قاضی طالبان درولایت 
ملا حکیم فرزند .....از ناحیه شورتوغی فرمانده امنیه ولسوالی درقد 
مولوی سیف الدین مشهور به ابو یوسف فرزند مجیب ولسوالی ینگی قلعه 
جاوید فرزند مولوی اسماعیل از ناحیه نو آباد اشکمش سرگروپ 
عزیز اله فرزند امان اله از شهر کهنه ینگی قلعه از تبار پشتون سرگروپ 
قادر  فرزند حاجی امیر شاه از ناحیه گادی ها از تبار پشتون سرگروپ 
قاری اسحق فرزند حسن بای از شهرکهنه ینگی قلعه سرگروپ 
غلام سخی فرزند سخی از شهرکهنه ینگی قلعه سرگروپ 
میرعلم فرزند محمد لعل از ناحیه تایمنی ها ولسوالی خواجه غار سرگروپ 
عبدالرحمن فرزند حیدر پهلوان از پل مومین خواجه غاز سرگروپ 
نظام الدین نظامی فرزند حاجی معصوم فرمانده صد نفره قطعات منتظره طالبان در ولسوالی های درقد ینگی قلعه خواجه بهاوالدین مرکزیت این قطعه در ناحیه کلتوت ولسوالی درقد میباشد