-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۳, یکشنبه

نظارت پلیسی ارگ بر مکالمات تلفنی ثبات وهمگرایی و دیگران

ارگ از تمامی خطوط خطرناک ضدیت با قانون و معاییر عبور کرده است.
اطلاع واصله از وزارت مخابرات و تایید منابع خاص درامنیت ملی حاکی است که به دستور دکترغنی، مکالمات تمامی افراد مؤثر وابسته به تیم ثبات و همگرایی کشف و شنود شده و گزارش آن همه روزه در بورد خاص ارگ به محوریت امرالله صالح و مشاور شورای امنیت ملی تحویل داده می شود.
هدف ازین اقدام کاملاً غیر قانونی، ضربه زنی و نظارت بر تیم رقیب عنوان شده است. شنود تلفن های شخص دکترعبدالله و حلقه نزدیک به وی ثبت شده و از نوار پیاده می شود. این درحالی است که مکالمات دوازده تن از کاندیدا های ریاست جمهوری به ویژه گلبدین حکمتیار و انجنیر رحمت الله نبیل با حساسیت خاصی شنیده می شود تا فهمیده شود که رقبای انتخاباتی در صورت اعلام یک جانبه دکترغنی به عنوان برنده انتخابات چه برنامه ای دارند و دست به چی اقدامی خواهند زد.