-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۱, جمعه

اولاد های اشرف غنی پشتو می فهمند؟

آقای همایون همایون:
دیروز و امروز بعضی از اعضای تیم دولت ساز با من نشستی داشتند. در این گفتگو تلاش نمودند با ذهنیت سازی تباری، انتخابات را قومی جلوه داده بحث پشتونوالی را مطرح نمایند. در جواب شان گفتم برای من موضوع انسانیت و اسلامیت مطرح است و نه قومیت، هیچگاه در زمینه نابودی افغانستان با من صحبت نکنید؛ اگر موضوع قومی و پشتونوالی برای آقای غنی مهم است؛ لطفا بیاید توضیح دهد که آیا فرزندان خودش به زبان پشتو بلد هستند؟! آیا اصلا افغانستان را دیده اند؟! افراد زیادی در حلقه اش حضور دارند که نه پشتو می فهمند و نه هم دری، به خدا و‌ پیامبر هم ایمان ندارند! اگر بار دیگر از من چنین نشست های را تقاضا نمایند، چهره ها شان را افشا خواهم کرد.