-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۳۰, پنجشنبه

وحید مژده یک آدم کتاب خوان، سرشار از معلومات، خوش اخلاق، سخت بی آزار، معتقد به نقش سازنده طالبان درجنگ و سیاست آینده افغانستان و یک مشاور بسیار مؤثر برای طالبان بود. طالبان کادری بی طمع مانند مژده ندارند. مژده از تمامی رهبران جهادی به شدت، تا عمق استخوان مأیوس بود. روح امپریالیزم را می شناخت و دررد گیری و طرح بازی های اپراتیفی به استادی کامل رسیده بود. او قربانی پیروزی سیاسی اخیر طالبان گردید.