-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۱۷, جمعه

تشکیلات دولت موازی طالبان در ولایت سمنگان

 طبق گزارش بدست آمده از منابع تشکیل طالبان ولایت سمنگان قرار ذیل میباشد .
والی طالبان ولایت سمنگان شخصی به اسم مولوی ظاهر مشهور به قاری ظاهر ولد محی الدین از تبار پشتون به قوم یا تبار بلوچ از ولسوالی شولگره ولایت بلخ .

ولسوال دره صوف پایین مولوی محمد مشهور به (انس ) از ولسوالی کشنده ولایت بلخ در دره همابک یا جمالک ولسوالی دره صوف از تبار تاجیک 

ولسوال حضرت سلطان شخصی به اسم محمد علم (مخلص) فرزند عبدالرحیم از تبار پشتون از ناحیه مرکز ولایت سمنگان 

مفتی نعمت اله _ مولوی سید عبدالبصیر قوماندان سرحدی و داملا گل احمد ریس کمیسیون ایشان از ولایت فاریاب میباشند .

ملا شمس الله فرزند محمد امین به قوم تاتار از مرکز ولسوالی روی دو آب فرمانده .

همچنان در گزارش دیگری تشکیل طالبان ولایت  بلخ که تغیراتی بوجود آمده در بین ایشان به بررسی گرفته شده است که قرار ذیل میباشند. 

والی طالبان در ولایت بلخ شخصی به اسم مولوی قدرت اله بلخی فرزند حمعه خان از تبار پشتون از شهرک افغانیه ولسوالی نهر شاهی .

معاون والی شخصی به اسم ملا مطیع اله عمری فرزند نعمت اله از تبار پشتون از ناحیه سیاه آب ولسوالی شولگره .

رئیس کمیسیون شخصی به اسم مولوی جمال الدین فرزند غلام نبی از تبار پشتون از ناحیه امام صاحب تره کی ولسوالی چمتال 

ولسوال چمتال شخصی گل نبی مبارز فرزند بسم اله از تبار پشتون از ناحیه رحمت آباد یا نعمت آباد ولسوالی چمتال.

ولسوال چاربولک شخصی به اسم ملا عبدالغنی فرزند عبدالقیوم از تبار پشتون از ناحیه نوشهر ولسوالی چمتال .

ولسوالی بلخ شخصی به اسم حاجی محمد زمان صدری مشهور به حاجی آغا فرزند سید محمد از تبار بلوچ از ناحیه شاه جهان قلعه ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان .

ولسوالی کشنده شخصی به اسم مهدی عبدالباری فرزند مولوی فخرالدین از ناحیه تتینج ولسوالی کشنده از تبار اوزبیک 

ولسوالی شولگره شخصی به اسم قاری عبدالاحد فرزند محمد الله از تبار تاجیک از ناحیه تند درک ولسوالی چارکنت .

ولسوال دولت آباد شخصی به اسم مولوی محمد نور فرزند عبدالرحمن از تبار پشتون از ناحیه رهستان افغانیه یا رهشتان افغانیه ولسوالی دولت آباد 

ولسوال نهر شاهی شخصی به  اسم ملا دلیر فرزند محمد حسین از تبار پشتون از ناحیه افغانیه 

همچنان باید تذکر  داد که ولسوالی شورتیپه ولسوالی کلدار ولسوالی چارکنت ولسوالی دهدادی ولسوالی تاشقرعان – خلم – ولسوالی زارع ولسوال ندارند . و هنوز در تشکیل شان برای این ولسوالی ها کسی را تعیین نکرده اند . 


_ قرار  گزارش بدست آمده از منابع اوپراتیفی حاکیست . 

طبق گزارش یک سلسله تغیرات در سطح رهبری طالبان در ولایت میدان وردک که در جوار کابل واقع است و حملات خویش را گاهی از همین مسیر پیش میبرند. چنین گزارش نمودند. 

مولوی عبدالعزیز (فراهی ) والی طالبان در ولایت میدان وردک 

عبدالستار ( فراهی ) معاون ملکی 

نصراله (سرحدی ) معاون نظامی 

ملا عابد جانان ولسوال چک

مسوول نظامی ملا شفیع 

ملا شفیق ذاکر ولسوال نرخ

مولوی امین مسوول نظامی 

ولسوال میدان وردک یا مرکز ملا ذاکر مسوول نظامی 

مسوول ملکی زنخیری 

ملا قاسم ولسوال جغتو 

مسوول نظامی قاری نور الرحمن 

قاری وزیر ولسوال سید آباد 

ملا عبداله (مهرو) مسوول نظامی 

سید عزیز ولسوال جلریز 

مولوی سیف اله مسوول نظامی 

ملا ایوب ولسوال دایمرداد 

و سرپرست مسوولیت نظامی نیز ملا ایوب میباشد .