-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۳, یکشنبه

وظیفه امرالله صالح، ریختن عامدانۀ پترول بر آتش یک پرخاش است

به خشونتی دامن می زنند که طرف مقابل به آن دست بزند؛ تا سرکوب شوند و تیم غنی در قدرت بماند. درشرایطی که همه چیز بر تقلب آشکار انتخاباتی گواهی می دهد، امرالله صالح چنین نمک پاشی را شروع کرده است:

اطلاعات استوار به ثبوت از درون تیمی که در آن هرچیز است به غیر از ثبات و همگرایی
" تظاهرات کنیم. در تظاهرات باید یک تعداد افراد غقده مند و بی بند و بار که سلاح دارند با خود ببریم. حتا آنها را در صف اول جا بدهیم. خارجی ها باید این عکس ها را ببینند و بترسند. فقط داکتر عبدالله یک صدا بکشد و بس. بی بند و بار درین شهر کم نیست. مردم حتمن حرکت میکنند. هوا سرد است مگر همینکه بدانند تظاهرات کلان است نان خود راخودشان پیدا خواهد کرد. (یکی از میانشان صدا میکند شاید با انجام این کار بد نام شویم و مردم از ما دور شوند). این بار مسله دوری و نزدیکی مردم نیست. باید داکتر عبدالله را در یک عمل انجام شده قرار بدهیم . او باید اجازه تیر شدن وقبول کردن نتایج را نداشته باشد. یکی و خلص . درینجا برای ما داکتر عبدالله مهم نیست. اینجا منافع ما مهم است. اگر یک کاری نشود ما همه بایومتریک شده گی استیم و در پنج سال آینده هیچ میشویم "
نوت : این رسالت من است که پرده از روی این هسته های جرمی بردارم تا بتوانم در حراست از جان و مال مردم سهم خویش را به عنوان یک مسلمان ادا نمایم. به یقین مردم در تظاهراتی که فکر پردازانش بی بندوباری را اوج دستاورد خویش می دانند و به طرفداران خود پیام میدهند که نان تان را خود تان پیدا کنید اشتراک نخواهند کرد. بلی نه تنها که بایومتریک شده اید شناسایی نیز شده اید. مردم شریف کابل مطلع باشند و در دام این حلقه های جرمی که بخاطر حفظ منافع کوچک خود در فکر ایجاد هرج ومرج استند قرار نگیرند.